Betalingen & donaties

Betalingen en donaties

Als vereniging zijn we uiteraard gebaat bij een tijdige en vlotte betaling. En vanzelfsprekend zijn spontane donaties altijd welkom.

Betalingen kunnen gedaan worden op:

IBAN nr: NL24 INGB 0005 5295 58
van      Badmintonclub BVO-83
te       OOSTZAAN  

Alvast bedankt voor een tijdige betaling of een spontane bijdrage.