Opzeggen lidmaatschap

Wat jammer dat je op deze pagina bent aanbeland en dat je (eventueel) overweegt om het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Indien de reden van het opzeggen een oorzaak heeft die buiten het functioneren van de vereniging ligt dan vinden wij het uiteraard nog steeds spijtig maar respecteren wij dit uiteraard.

Mocht je echter opzeggen om een andere reden waar wij wellicht nog iets aan zouden kunnen doen dan hopen we dat je alsnog contact met met ons (het bestuur) opneemt om te zien of we hier samen nog een andere oplossing voor kunnen realiseren. Vul dan dit formulier in of stuur een e-mail naar: bvo83@outlook.com. Je kunt ook altijd nog de voorzitter Freek Stembert bellen: 06-36119061.

Definitief opzeggen kan door het invullen en insturen van onderstaand formulier. Zoals in het huishoudelijk reglement is opgenomen kun je opzeggen voor 1 juni van een jaar om het lidmaatschap voor het eerstvolgende verenigingsjaar (augustus t.m. juli) op te zeggen.
Opzegging na 1 juni of gedurende een lopend verenigingsjaar betekent dat je de contributie voor het lopende of het komende verenigingsjaar nog steeds verschuldigd bent.

Opzegformulier lidmaatschap